vrijdag, mei 26, 2017

Gratis en snel scheiden

Helemaal Gratis Scheiden? Het kan !!! Bel snel: 088 - 116 4444

Snel uw echtscheiding regelen...

Wij kunnen voor u binnen 4 tot 6 weken de gehele scheiding regelen, vanaf de eerste intake gesprekken, het aanvragen van subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand, het opstellen van de echtscheidingsovereenkomst en het ouderschapsplan, het beoordelen en indienen door een echtscheidingsadvocaat.

Goed uw echtscheiding regelen...

Omdat wij uitsluitend gebruik maken van door de Raad voor Rechtsbijstand erkende MfN mediators en gespecialiseerde familierecht advocaten voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant biedt dit de garantie dat wij uw scheiding juridisch volledig correct regelen.

GRATIS uw scheiding regelen...

Indien uw belastbaar jaarinkomen in 2015 maximaal €26.400,- per persoon bedraagt of maximaal €37.300,- per persoon (samenwonend of alleenwonend met kind(eren) bedraagt en uw vermogen minder is dan €12.500,- per persoon, kunnen wij zelfs helemaal gratis uw echtscheiding regelen!

Stichting HGS: Uniek voor heel Nederland

Wilt u een scheiding aanvragen? Bent u bereid daar samen afspraken over te maken? Heeft u een laag inkomen?

Als u de bovenstaande vragen met 'ja' kunt beantwoorden komt u in aanmerking voor een volledig door de overheid gesubsidieerde echtscheiding.

Kosten mogen nooit een belemmering zijn voor de gang naar de Rechter, daarom is er een subsidieregeling voor wanneer u onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit. Zo’n subsidie (een toevoeging) zal één van onze mediators bij de Raad voor Rechtsbijstand voor uw scheiding aanvragen. Deze subsidie dekt alle kosten van de scheiding, zodoende betaalt u bij stichting Helemaal Gratis Scheiden helemaal niets voor uw scheiding.

Lees hier hoe we dat doen...

Gratis scheiden met behulp van mediation

Mediators die bij ons zijn aangesloten vragen de subsidie (toevoeging) voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand kent alleen subsidie toe aan ervaren mediators (conflictbemiddelaars) die bij de Raad staan ingeschreven, deze mediators zijn tevens gespecialiseerd in personen- en familierecht.
Zij zijn onpartijdig en helpen u met het bespreekbaar maken van problemen en samen tot oplossingen te komen voor evt. lopende conflicten en het maken van (nieuwe) afspraken daarover. Deze afspraken worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Daarvoor wordt alle tijd genomen en daarbij is ruimte voor alle emoties.
Tevens helpen zij met het opstellen van het evt. ouderschapsplan.

Onze mediators begeleiden u graag met het doorlopen van de gehele echtscheidingsprocedure. 

Wist u dat 2/3 deel van de Nederlandse bevolking wegens een laag inkomen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
Stichting HGS wordt volledig gefinancierd door de overheid, daardoor kunnen wij  geheel gratis uw scheiding aanvragen en regelen.

 

 Kom ik in aanmerking voor subsidie voor mijn echtscheiding? >>

 

Wij garanderen u de hoogste kwaliteit:

De Raad van Rechtsbijstand (overheid) stelt immers hoge eisen aan onze MfN-gecertificeerde mediators, die de ervaring hebben om gesprekken goed te begeleiden en weten waarover ze praten.
Tevens werkt stichting HGS met uitsluitend gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten. Zo weet u zeker dat u een echtscheidingsconvenant / ouderschapsplan / pensioenverdeling ondertekent dat juridisch volledig correct is.

 

Maak van uw echtscheiding geen vechtscheiding!

Een scheiding op zich is al vervelend genoeg. De enige winnaars hierbij zijn de duur betaalde advocaten, de rest zijn verliezers en vaak zijn hier de kinderen nog het meeste de dupe van.
Het is voor iedereen beter onderling afspraken te maken en vooraf te regelen wat er na de scheiding gebeurt. Dit voorkomt onnodig leed, getouwtrek voor de rechtbank en de daarmee gemoeide kosten.
Komt u er samen niet helemaal uit? De echtscheidingsbemiddelaars van Helemaal Gratis Scheiden staan u graag geheel kosteloos bij.

Snel Scheiden Online

 

Meer weten? Kijk ook eens bij de volgende onderwerpen!

Raad voor de Rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Eigen bijdrage

Griffiegeld

vFAS Advocaat

MfN Mediator

Inkomenstoets

Vermogenstoets

Toevoeging

Peiljaarverlegging

High Trust

Ouderschapsplan

Minderjarige kinderen

Ouderlijk gezag

Kinderalimentatie

Hoofdverblijfplaats

Kinderbijslag, Kindgebondenbudget en alleenstaandeouderkop

Zorg- en contactregeling

Omgangsregeling

Co-ouderschap

Zorgmodel

Informatieplicht

Ouderschapsplan wijzigen

Huwelijksakte

Geboorteakte

Buitenlands huwelijk

GBA-Uittreksel (BRP-uittreksel)

Identiteitsbewijzen

BSN-nummers

Verzoekschrift

Beschikking

Identificatieplicht Advocaat

Akte van Berusting

Registers burgerlijke stand

Convenant

Echtscheidingsconvenant

Huwelijk

Geregistreerd partnerschap met kinderen

Gemeenschap van goederen

Huwelijkse voorwaarden

Partneralimentatie

Bijstandsuitkering

Niet-Wijzigingsbeding

Huurwoning

Koopwoning

Vergoedingsrecht

Hypotheek

Activa

Bezittingen

Passiva

Schulden

Fiscaal partnerschap

Fiscale toeslagen

Pensioen

Wet pensioenverevening

Bijzonder partnerpensioen

Uitsluitingsclausules

Schenking

Bevoegdheid Nederlandse rechter

Internationale aspecten

Procedure Scheiding (ontbinding huwelijk)

Procedure Ontbinding Geregistreerd Partnerschap

Procedure Scheiding tafel en bed

Procedure Ontbinding Geregistreerd Partnerschap met kinderen

Geregistreerd Partnerschap zonder kinderen

Helemaal Gratis

Reclame code commissie

Gefinancierde rechtshulp

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit

Stichting Helemaal Gratis Scheiden kan voor u een gratis scheiding aanvragen

Stichting Helemaal Gratis Scheiden  heeft voor deze werkwijze gekozen omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op gratis deskundige juridische bijstand bij een echtscheiding.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet, het HGS team